24 เมษายน 2562 ภูเก็ต! ขาดแคลนน้ำ ยังรับมือได้ ไม่ประกาศเขตภัยพิบัติแล้ง

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/279493

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต นำรถบรรทุกน้ำ 10 คัน แจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านในตำบลรัษฎา ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมากที่สุด เพราะแรงส่งน้ำไม่ถึง ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 6,000 ครัวเรือน บางส่วนไม่มีน้ำใช้ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต กล่าวว่าน้ำที่โครงการชลประทานภูเก็ตจ่ายให้การประปามีจำกัด จึงต้องจัดหาแหล่งน้ำสำรองมาผลิตน้ำประปาแทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ และอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ซึ่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ตมั่นใจว่าจะจัดสรรน้ำให้แก่ประชาชนจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม แต่อาจต้องปรับลดปริมาณการระบายน้ำลง เพื่อให้เพียงพอตลอดช่วงหน้าแล้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยอมรับว่าสถานการณ์ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค แต่ยังยืนยันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยไม่จำเป็นต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ ทางจังหวัดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชน ไม่ให้เดือดร้อนจนถึงขั้นร้องทุกข์ว่าขาดแคลนน้ำ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประกาศวิธีการ ขั้นตอน และวันเวลาแจกน้ำให้ประชาชนรับทราบ พร้อมจัดให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ถ้าฝนยังไม่ตกลงมาในเดือนพฤษภาคม ทางจังหวัดมีแผนสำรอง โดยจะเจรจากับเจ้าของขุมน้ำเอกชนกว่า 109 แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ต เพื่อซื้อน้ำจากขุมเหมืองเอกชนมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชน